Darbuotojų įsitraukimas. Kuo jis svarbus organizacijai?

Teigiamas organizacijos mikroklimatas. Nuo ko pradėti?

Įmonė yra gyvas ir įvairiapusis organizmas, sudarytas iš skirtingų žmonių – darbuotojų. Tai pirma sąlyga, kurią reikia įvardinti – kiekvieną organizaciją sudaro žmonės, kurie neturi emocijų, jausmų ir kitų asmeninių išgyvenimų įjungimo/ išjungimo mygtukų. Tačiau dirbdamas darbą, būdamas įvertintas, jausdamas prasmę ir reikšmingumą, bei  prisidėdamas prie įmonės tikslų siekimo, darbuotojas gali nukreipti ir sutelkti mintis būtent į atliekamą veiklą, o ne atvirkščiai. Žmogus darbo vietoje praleidžia reikšmingą dienos ir gyvenimo dalį, taigi svarbu, kaip jis joje jaučiasi. Teigiama darbo atmosfera prisideda prie darbuotojo produktyvumo. Ar lengva gerai atlikti darbą, kuomet jaučiatės blogai? Ir kai jaučiatės gerai, Jūs atliekate netgi daugiau nei iš jūsų buvo tikimasi?

Antra, labai svarbu atrinkti tinkamus žmones į reikiamas pozicijas, arba jei jau dirbate su esamu personalu – suprasti, kiekvieno darbuotojo stiprybes bei ugdyti silpnybes. Žmogus visą gyvenimą intelektualiai ir emociškai auga. Taigi reikia įsivardinti ir tai, jog darbuotojas organizacijoje taip pat auga kaip specialistas savo patirtimi, žiniomis, gebėjimais. Nuolatinis darbuotojo ugdymas nėra bereikšmė investicija, kuri neatsipirks ar kuria reikia „pririšti“ darbuotoją prie organizacijos. Pagarba, dėmesys ir skatinimas tobulėti darbuotojui parodo jo svarbą ir reikšmę organizacijoje ir jis joje nori dirbti, kadangi jaučiasi įvertintas ir reikšmingas. Toks darbuotojas siekia atlikti jam pavestas užduotis geriau, dažnai pats rodydamas iniciatyvą, toks darbuotojas lieka organizacijoje, ne dėl to, jog yra pririštas, bet dėl to jog nori būti tokios organizacijos dalimi. Gallup atlikti tyrimai parodė, jog tik 15% darbuotojų pasauliniu mastu yra įsipareigoję emociškai savo organizacijai, „serga“ už įmonę, kurioje dirba, ir nuoširdžiai siekia jos tikslų. Darbuotojo teigiama patirtis jo darbo vietoje, ir tuo pačiu jo įsipareigojimas organizacijai, net 70% priklauso nuo tiesioginio vadovo ar komandos lyderio.

Trečia, pokyčiai neatsitinka savaime ar iš karto. Organizacinės kultūros kūrimas yra ilgas procesas, kuris pradeda formuotis nuo pat įmonės įsikūrimo. Jei tam nebuvo skirta atskiro dėmesio, tuomet kultūra tiesiog tokia ir susiformavo, pagal vadovų matymą ir supratimą, vėliau ji keitėsi su daugiau darbuotojų atėjimu ir pan. Jei vidinė organizacinė kultūra nebuvo prioritetinis dalykas, nereikia stebėtis jog nėra bendro supratimo, kaip elgtis, spręsti iškilusias problemas ir t.t. Visgi verta į organizacinę kultūrą kreipti dėmesį vėliau ir jei reikia, imtis veiksmų keisti nusistovėjusias nuostatas. Svarbu iš karto paminėti, jog nereikia norėti visko pakeisti vienu kartu per trumpą laiką. Kaip jau ir minėjome organizacinės kultūros formavimasis yra ilgas procesas, taigi ir jo koregavimas turi būti nuoseklus ir laipsniškas.

Ketvirta, tai nėra lengvas ar paprastas dalykas, nes kaip ir gyvenime veikia daugybė faktorių, tokių kaip darbo laiko ir laisvalaikio tinkamo balanso suradimas, tinkamas atlygis, tinkamos darbo sąlygos, iššūkiai rinkoje ir galiausiai globalūs reiškiniai, kurie vienaip ar kitaip veikia žmones, pvz.: Covid-19 pandemija ar karas. Esminis dalykas rasti balansą, nes dažniausiai nebūna viskas labai blogai ar labai gerai.

Penkta, būnant organizacijos viduje, patiems maksimaliai įsitraukus į vidinius procesus, nėra paprasta pamatyti ir įvardinti priežastis, dėl kurių nesiseka pasiekti užsibrėžtų įmonės tikslų, pritraukti reikiamų žmonių, kurie būtų motyvuoti ir pan. Dažniausiai juntamas kažkoks nepasitenkinimas, stebimi ginčai arba tiesiog atrodo, jog plaukiama pasroviui be didesnių pastangų kažką keisti. Ir vis tiek bandoma tvarkytis viduje su savais resursais. Tokiais atvejais nereikia bijoti ir netgi rekomenduojama gauti objektyvų vertinimą iš išorės.

Kada tinkamiausias laikas pradėti pokyčius organizacijos viduje?

Tarp personalo valdymo konsultantų ir specialistų yra naudojamas terminas „organizacijos branda“, tai toks etapas, kai įmonė pereina reikalavimo ir neigimo etapus ir atsigręžia į darbuotoją. Tuomet įmonės linkusios ieškoti būdų įsivertinti esamą situaciją, analizuoti priežastis ir priimti sprendimus. Būtent šiame etape tikslinga naudoti personalo vertinimo įrankius, leidžiančius objektyviai matuoti darbuotojo įsitraukimą ir emocinį įsipareigojimą bei lojalumą organizacijai, matuoti organizacijos pulsą – mikroklimatą. Kad būtų aiškiau, apie ką kalbame, aptarkime kiekvieną iš šių elementų atskirai.

Darbuotojo įsitraukimas ir lojalumas (employee engagement)

Darbuotojo įsitraukimas tai emocinis darbuotojo įsipareigojimas organizacijai ir jos tikslams. Šis įsipareigojimas reiškia, kad įsitraukusiam darbuotojui iš tikrųjų rūpi jo darbas ir organizacija. Jis ne tik dirba dėl atlygio ar dėl paaukštinimo, jis dirba organizacijos ir jos tikslų pasiekimo labui.

Pasak Kevin Kruse (LEADx, CEO), pateiktos apžvalgos FORBES tinklalapyje, darbuotojo įsitraukimas nereiškia darbuotojo laimės. Kai kurie gali jaustis laimingi darbe, bet tai nereiškia, kad jie būtinai sunkiai ir produktyviai dirba organizacijos labui. Kol įmonės organizuoja žaidimų kambarius, nemokamas spa procedūras ar vakarėlius, tol yra smagu. Ir tai galėtų būti naudinga dėl kitų priežasčių, tačiau padaryti darbuotojus laimingais yra skirtingas dalykas nei padaryti juos įsitraukusiais. Darbuotojų įsitraukimas netgi nereiškia darbuotojo pasitenkinimo darbu. Daug kompanijų pildo ir naudoja „darbuotojų pasitenkinimo darbu“ anketas ir apklausas, bet šis rodiklis yra žymiai mažesnis ir siauresnis nei kalbant apie darbuotojo įsitraukimą. Patenkintas darbuotojas gali pasirodyti darbe kasdien nuo 8 iki 17 val. bei neišsakyti jokių priekaištų, bet tuo pačiu šis patenkintas darbuotojas nebūtinai įdės daugiau pastangų darbui atlikti.

Taigi reikia atskirti sąvokas „įsitraukimas“ (engagement) ir „pasitenkinimas darbu“ (job satisfaction), nors neretai jos persidengia, tačiau egzistuoja esminiai skirtumai tarp jų. Įsitraukę darbuotojai yra entuziastingi ir jaučia savo atliekamo darbo svarbą ir reikšmę. Įsitraukęs darbuotojas yra atkaklus, iniciatyvus, prisitaikantis ir neapsiriboja pareigybių aprašymais. Darbuotojo įsitraukimui didžiausią tiesioginę įtaką daro vadovas ar komandos lyderis, skirdamas užduotis, pasitikėdamas, įvertindamas ir kasdien komunikuodamas. Tuo tarpu patenkinti darbuotojai jaučiasi gerai savo darbo vietoje ir darbuotojų pasitenkinimo darbu organizacijoje lygis dažnai yra susijęs su veiksniais, kuriuos organizacija gali kontroliuoti (pvz., atlyginimas, priedai, darbo saugumas ir pan.). Abu veiksniai yra svarbūs ilgalaikėje organizacijos augimo perspektyvoje ir be vieno sunku bus pasiekti antrą, vis tik prioritetas turėtų būti teikiamas būtent darbuotojo įsitraukimo didinimui.

Darbuotojų įsitraukimas – vadovo pirminė ir pagrindinė atsakomybė

Vadovai yra atsakingi už tai, kad darbuotojai žinotų, kokius darbus reikia atlikti, prireikus juos palaikyti ir atstovauti jų idėjas, kai to reikia, bei paaiškinti, kaip jų darbas susijęs su organizacijos sėkme. Kad pavyktų vykdyti šią atsakomybę, vadovai turi būti pasirengę nuolat palaikyti ryšį su darbuotojais, reguliariai ir tikslingai kalbėdamiesi.

Deja, dauguma vadovų nemoka įprasminti ir išnaudoti dažnų pokalbių, todėl jų veiksmai dažniausiai įvardijami kaip mikrovaldymas, nesuteikus darbuotojui tinkamų įrankių ir krypties.

Gallup tyrimų išvada teigia, jog darbuotojai, kurie gauna kasdieninį atgalinį ryšį iš savo vadovų, bus 3 kartus labiau įsitraukę, nei tie kurie gauna atgalinį ryšį vieną kartą per metus ar rečiau.

Taigi, organizacijos vadovams nepakanka tiesiog liepti komandų lyderiams įsitraukti ir treniruoti savo komandas.

Pagal 2020 m. „Gallup“ atliktą darbuotojų įsitraukimo ir veiklos tyrimą, komandos, kurių darbuotojai yra labiau įsitraukę, sumažino neigiamus organizacijų rezultatus, pvz., kaitą ir pravaikštas, ir tokiu būdu ženkliai padidino organizacijos sėkmę. Rezultatai parodė, kad įmonės, kuriose dirba daugiau įsitraukusių darbuotojų, pasiekė 23 % didesnį pelningumą, 10 % didesnį klientų lojalumą bei 18 % didesnį produktyvumą.

Tai reiškia, kad dėmesio sutelkimas į didesnį darbuotojų įsitraukimą yra vertinga investicija kiekvienam verslui.

eNPS – darbuotojų rekomendavimo indeksas (employee Net Promoter Score)

Darbuotojų rekomendavimo indeksas yra vienas dažniausiai naudojamų rodiklių įvertinti darbuotojų įsitraukimą ir pasitenkinimą darbu. Šis rodiklis yra įtraukiamas į įvairias darbuotojų vertinimo apklausas ir tyrimus. Trumpai tariant, darbuotojo klausiama, ar jis rekomenduotų organizaciją, kurioje dirba, kitiems? Šį rodiklį sukūrė Fred Reichheld („Bain & Company“, partneris) 2003 metais, siekdamas išmatuoti, kaip gerai organizacija rūpinasi savo darbuotojais, arba kaip gerai sukuria lojalumo vertus santykius su darbuotojais.

Priklausomai nuo darbuotojų atsakymo skalėje nuo skalėje nuo 0 iki 10, apklaustieji skirstomi į 3 kategorijas:

                      •                    rekomenduotų: įsitraukę darbuotojai, kurių eNPS įvertinimas 9 ar 10

                      •                    neutralūs: darbuotojai, kurių eNPS įvertinimas 7 ar 8

                      •                    nerekomenduotų: darbuotojai, kurių eNPS įvertinimas  nuo 0 iki 6

Darbuotojai, kurie rekomenduotų organizaciją, kurioje patys dirba

Šie darbuotojai yra patenkinti savo darbu. Jie teigiamai prisideda prie įmonės įvaizdžio kūrimo ir augimo skatinimo. Entuziastingi darbuotojai prisideda prie organizacijos sėkmingų rezultatų, savo darbu formuodami teigiamą klientų patirtį, pateikdami kūrybingų ir novatoriškų produktų, procesų ir paslaugų tobulinimo idėjų. Įmonės kultūra atliepia tokių darbuotojų poreikius, įkvepia juos atlikti aukščiausio lygio darbą. Deja, pastebima, jog daugelis įmonių, eNPS apklausose matydamos šiuos įsitraukusius darbuotojus, nekreipia į juos dėmesio, manydamos jog nereikia toliau tęsti ir skatinti šių žmonių įsitraukimo.

Neutralūs darbuotojai

Šie darbuotojai yra patenkinti savo darbu ir aplinka, kurioje dirba, bet yra atviri kitų kompanijų pasiūlymams. Neutralūs darbuotojai greičiausiai nerekomenduotų organizacijos, kurioje dirba, tačiau nekalba apie ją neigiamai. Tokių darbuotojų pastebėjimas ir identifikavimas, atliekant eNPS apklausą, yra itin svarbus, kadangi ir įsitraukę darbuotojai, jei jiems neparodomas atitinkamas dėmesys, ilgainiui gali patekti į šią kategoriją. Taigi neutralūs darbuotojai, tai tie darbuotojai, kurių įsitraukimo lygį galima padidinti, įgyvendinus reikiamus pokyčius.  

Darbuotojai, kurie nerekomenduotų organizacijos, kurioje dirba

Šie darbuotojai nepatenkinti savo darbu ir darbo aplinka.Ir rizika, kad tokie darbuotojai išeis, iš darbo yra itin aukšta. Todėl reikia imtis skubių veiksmų, kad taip neatsitiktų. Mažo darbuotojų įsitraukimo priežastis galite nustatyti pokalbio metu ir imtis priemonių didinti jų įsitraukimą.

Atlyginimas nebėra pagrindinis darbuotojų lojalumą ir produktyvumą lemiantis veiksnys. Darbuotojai nori imtis naujų iššūkių, išmokti naujų įgūdžių ir žinoti, kad jų organizacija vertina jų laiką ir indėlį. Bendradarbiavimas, lankstumas ir organizacijos kultūra taip pat lemia darbuotojų patirtį ir įsitraukimą.

eNPS yra tik vienas klausimas, indikuojantis, ar reikalingi pokyčiai organizacijoje. Dėl šios priežasties, siekiant suteikti daugiau prasmingo konteksto, ieškant priežasčių, labai vertinga įtraukti šį vertinimą į darbuotojų atgalinio ryšio programą. Ir vėliau atlikus veiksmus, skatinančius darbuotojų įsitraukimą, reguliariai atlikti eNPS vertinimą, kad pamatytumėte, kokį poveikį turėjo atlikti veiksmai. eNPS indeksas yra priemonė matuoti organizacijos pulsą.

Kuo didesnis darbuotojų įsitraukimas, tuo sėkmingesnė organizacija

Kiekviena kompanija tai tarsi gyvas organizmas, su kuriuo reikia nuosekliai ir konstruktyviai dirbti. Kuo geresnį darbą atliekame organizacijos viduje, tuo geresnius rezultatus gauname už organizacijos ribų, tai yra tiesioginė priklausomybė. Visi aukščiau paminėti rodikliai, tyrimai ir apklausos yra svarbios, kuriant ir auginant organizaciją, kurioje darbuotojai nori dirbti, kurią rekomenduotų kitiems, ir svarbiausia – organizaciją, kuri sėkmingai pasiekia užsibrėžtų tikslų, dėka savo patenkintų ir įsitraukusių darbuotojų. Darbuotojų įsitraukimas yra nemateriali, emociniu prisirišimu, teisinga komunikacija grįsta vertybė. Darbuotojų įsitraukimui turi būti skiriamas didelis dėmesys, kadangi nuo pastarojo netiesiogiai priklauso ir kiti svarbūs organizacijai veiksniai: mažesnė kaita, didesnis produktyvumas, geresnė klientų aptarnavimo patirtis.

Darbuotojų įsitraukimo tyrimas leidžia pamatyti realią situaciją organizacijoje bei sudėlioti veiksmų planą reikiamiems pokyčiams įgyvendinti bei stebėti pokyčių įgyvendinimo progresą.

Kas yra EV įkrovimo laidas?

Nors prie kai kurių įkrovimo stotelių yra prijungti įkrovimo laidai, o prie kitų reikia atsinešti savo, įkrovimo laidai yra esminė elektromobilio įkrovimo dalis. Įkrovimo laidai būna keturių formų arba taip vadinamų „režimų“(ang. Mode), kurių kiekvienas naudojamas tam tikram įkrovimui. Pradžioje gali būti šiek tiek painu, nes režimas nebūtinai koreliuoja su įkrovimo „lygmeniu“. Tad kuo skiriasi 1, 2, 3 ir 4 režimo įkrovimo laidai ir kokie įkrovimo tipai geriausiai tinka jūsų elektromobiliui?

Elektromobilių laidų tipai

1 režimo įkrovimo laidai

Naudodami Mode 1 režimo laidą, tiesiog prijunkite EV prie standartinio kintamosios srovės lizdo(standartinė namų rozetė), naudodami prailginimo laidą ir standartinį kištuką.  Dėl to, kad nėra ryšio tarp transporto priemonės ir įkrovimo taško, reiškia, kad nėra specialių saugos sistemų ar apsaugos nuo perkaitimo. Šio tipo įkrovimas naudingas lengvoms elektrinėms transporto priemonėms, pvz., elektriniams dviračiams ir motoroleriams, tačiau jis nėra laikomas saugiu elektromobiliams ir yra draudžiamas daugelyje pasaulio vietų. Dar toks įkrovimo būdas laikomas avariniu.

2 režimo įkrovimo laidai

Kai perkate elektromobilį, jis paprastai pateikiamas su vadinamuoju Mode 2 režimo įkrovimo kabeliu. Šie kabeliai prijungiami prie jūsų EV viename gale, o kitame – standartinis buitinis lizdas, o kabelis tiekiamas su valdymo ir apsaugos įtaisu (IC-CPD), kuris yra atsakingas už standarto valdymą ir ryšį bei apsaugą. Nors šis įkrovimo būdas neabejotinai patogus; kadangi dauguma buitinių lizdų tiekia tik iki 2,3 kW galios, įkrovimas naudojant šį metodą gali užtrukti ilgai. Tai taip pat gali būti pavojinga, jei įkrovimas vykdomas neteisingai. Todėl rekomenduojame naudoti šį įkrovimo kabelį tik esant avarinei situacijai.

3 režimo įkrovimo laidai

Mode 3 režimo laidai šiuo metu yra labiausiai paplitęs EV įkrovimo būdas visame pasaulyje. 3 režimo įkrovimo laidas prijungia jūsų automobilį prie tam skirtos EV įkrovimo stotelės, tokios kokios paprastai įrengiamos darbo vietose ir biuruose, namuose ir gyvenamosiose vietose bei komercinėse ir viešose automobilių stovėjimo aikštelėse. Šie kabeliai yra atsakingi už įkrovimo proceso valdymą, ryšį ir apsaugą ir paprastai jungiami prie įkrovimo kištukų, tokių kaip 1 arba 2 tipas.

4 režimo įkrovimo laidai

Kadangi pirmieji trys režimai į transporto priemonę siunčia kintamosios srovės maitinimą, o ši galia konvertuojama per integruotą kintamosios srovės/nuolatinės srovės keitiklį, jie yra kitokie nei Mode 4 režimo įkrovimo laidai. Kita vertus, 4 režimo įkrovimo laidai yra specialiai naudojami nuolatinės srovės įkrovimui. Galia konvertuojama prieš perduodant ją į transporto priemonę. Dažnai toks įkrovimo metodas žinomas kaip greitas įkrovimas arba itin greitas įkrovimas. Kai įkraunate EV naudojant nuolatinę srovę, galite žymiai sutrumpinti įkrovimo laiką. Tačiau kadangi tokio tipo įkrovimas perduoda daug daugiau energijos tiesiai į elektromobilio akumuliatorių, laidai turi būti nuolat prijungti prie įkrovimo stoties ir dažnai aušinami skysčiu, kad būtų galima išvengti perkaitimo.

Elektra varomo automobilio privalumai ir trūkumai

 Dar visai neseniai elektra varomi automobiliai buvo tikra retenybė, į kurią su dideliu susidomėjimu žvelgė smalsių praeivių akys. Šiomis dienomis Lietuvoje ir visame pasaulyje elektromobilių paklausa gerokai išaugo. Vis dažniau ši transporto priemonė vadinama ateities automobiliu. Kokie pagrindiniai elektromobilio trūkumai? Kokiais privalumais gali nustebinti ši transporto priemonė?

 Elektromobilių privalumų sąrašas išties labai ilgas. Visų pirma – tai ekonomiškas pasirinkimas. Dažnai kraunant automobilį viešosiose pakrovimo stotelėse tikrai galima ženkliai sutaupyti. Nuosavos įkrovimo stotelės taip pat nereikalauja itin didelių finansinių resursų. Dar vienas ekonomiškai parankus privalumas – elektromobilio remonto darbai rodo pranašesnius vartotojui finansinius rodiklius. Elektra varomas automobilis paprasčiausiai neturi įprastame automobilyje dažniausiai gendančių dalių, taigi remonto darbai yra gerokai rečiau pasitaikantis veiksnys. Svarbiausias privalumas – elektromobilis yra draugiška gamtai transporto priemonė. Ši priežastis lemia tai, jog elektromobilių vartojimą skatina kiekviena, gamtai neabejinga valstybė. Ji suteikia įvairias lengvatas, skirtas būtent elektromobilių naudotojams. Nemokama parkavimosi galimybė, teisė važiuoti autobusų juosta – tik maža dalis, valstybės siūlomų skatinamųjų priemonių.

 Didelių trūkumų ši transporto priemonė neturi. Tačiau nusprendus įsigyti elektromobilį, reikėtų nepamiršti, jog tai nėra paprasta mašina, kuri atlieka savo paskirtį įpylus kuro. Naujam elektromobilio naudotojui reikia atlikti tam tikrus pasiruošiamuosius darbus, pasirūpinti įvairiais elektromobilio funkcionavimui reikalingais priedais. Įkrovimo stotelės, įkrovimo laidai, adapteriai, krovimo antgaliai – priemonės, kurių tikrai prireiks, norint sėkmingai naudotis elektromobiliu. Siekiant netrikdomos elektromobilio veiklos reikia pasirūpinti nuolatine, elektra varomo automobilio pakrovimo galimybe. Jeigu gyvenate užmiestyje ar kitoje, viešosiomis įkrovimo stotelėmis nepasižyminčioje vietovėje – nuosava stotelė yra būtinas įrankis. Laimei, šiais laikais įkrovimo stoteles ir elektromobilių priedųs siūlančios elektroninės parduotuvės, tokios kaip EVlaidai.lt, greitai ir efektyviai pasirūpina įkrovimo stotelės montavimo darbais. Taip pat reikėtų nepamiršti, kad viešųjų pakrovimo stotelių skaičius kasmet ženkliai didėja visoje Lietuvoje, tad viešųjų stotelių stoka – itin laikinas trūkumas.

 Kaip ir kiekviena naujovė rinkoje, taip ir elektromobilis sulaukia išties nemažai kritiškų žodžių. Skeptiška nuomonė ir išankstinis nusistatymas dažniausiai kyla iš nežinojimo. Tad nesusidarykime išankstinės klaidingos nuomonės, o duokime šansą šiam ekologiškam ateities automobiliui.

Kredito kortelė – naudinga finansinė paslauga, dėl kurios poreikio sprendžia kiekvienas asmuo

Finansines paslaugas teikiančios įmonės, reaguodamos į besikeičiančius vartotojų poreikius, natūralu, atnaujina ir savo paslaugų asortimentą. Kredito kortelė, kurią galima rasti dažnoje piniginėje (galbūt net ir Jūsų!) – vienas tokių pavyzdžių. Jei smulkieji kreditoriai anksčiau buvo žinomi kaip greitųjų paskolų teikėjai, šiandien, greitai ir paprastai, galite įsigyti ir šią stebuklingą kortelę!

Kreditinė kortelė: reikia ar nereikia?

Faktas, jog tuo momentu neturi pinigų, netrukdo įsigyti norimą daiktą ar paslaugą. Būtent čia ir slypi minėtas stebuklas, kuriuo pasižymi kreditinė kortelė. Perki tada, kada reikia, o kreditą grąžini dalimis, per paskolos sutartyje numatytą laikotarpį.

Kredito kortelė, kaip ir kitų rūšių kreditai, daugeliui žmonių šiandien yra tapę savaime suprantamu dalyku, suteikiančiu gyvenimui daugiau komforto. Žinoma, visada atsiranda kritikų, galinčių pateikti krūvą argumentų, kodėl kreditas internetu ar kitos paskolų rūšys yra tikrų tikriausias blogis.

Iš tiesų, pateikti atsakymą į klausimą, ar kredito kortelė yra reikalinga, ar ne, labai sudėtinga. Tai – kažkas panašaus į „būti ar nebūti“ diskusijas. Vieni žmonės geriau gyvens susiveržę diržus, atsisakydami tų dalykų, kurių negali įsigyti už tuo metu piniginėje ar banko sąskaitoje esančią pinigų sumą. Tuo tarpu kiti, kuriems dažnai būdingas noras džiaugtis gyvenimu čia ir dabar, nenori varžyti savo ar savo šeimos narių poreikių. Jei vienas ar kitas daiktas yra tikrai reikalingas, kodėl jo neįsigijus, jei žinai, kad esi pajėgus turimą kreditą grąžinti?

Kredito kortelė, lyginant ją su kredito linija (savo principu panašia paslauga), pranašesnė tuo, jog jūsų piniginėje gulinti plastikinė kortelė leis už norimus pirkinius patogiai atsiskaityti bet kur ir bet kada. Priešingai ne įprastas kreditas, „gulintis“ Jūsų banko sąskaitoje, kuriuo norint pasinaudoti, reikia pinigus išsigryninti ar atlikti pavedimus. „Nordecum“ kreditinė kortelė patraukli dar ir tuo, jog turi integruotą bekontakčio atsiskaitymo funkciją. Tereikia priglausti kortelę prie skaitytuvo ir viskas, finansinė operacija atlikta.

Pagrindiniai mitai, kuriais yra „apraizgytos“ kredito kortelės

Vieni kredito kortelių priešininkai tiesiog rėkia, koks blogis yra ši paslauga, tuo tarpu kiti savo nuomonę stengiasi pagrįsti. Tiesa, tie argumentai gerokai prasilenkia su realia situacija. Pabandykime sugriauti du mitus, dažniausiai sutinkamus, kalbant apie kredito korteles.

Kredito kortelė sugadina asmens kredito istoriją. Ne. Nei kredito kortelė, nei kiti mikrokreditai asmens kreditingumui neigiamos įtakos neturi. Kredito reitingas krenta tik tada, jei turimi finansiniai įsipareigojimai nėra tinkamai vykdomi. Vadinasi, galite drąsiai naudoti kredito kortelę savo poreikių patenkinimui, tiesiog prisiminkite laiku sumokėti nustatyto dydžio mėnesine įmokas.

Kredito kortelė – brangus malonumas. Ne. Kredito kortelė – populiari finansinė paslauga, kurią siūlo nemažai kreditorių. Klientui belieka išsirinkti geriausią pasiūlymą, tai yra mažiausias palūkanas bei kitas aktualias sutarties sąlygas.

Kalbant apie „Nordecum“ kredito kortelę, svarbu pabrėžti, jog palūkanos yra skaičiuojamos ne nuo viso kredito limito, bet nuo panaudotos sumos. Vadinasi, jei esate pasirašę kredito kortelės sutartį, bet kortelės naudoti neprireikė, ir mokėti nieko nereikės. Negana to, nėra administravimo mokesčio. 

„Nordecum“ kredito kortelės turėtojams yra prieinama ir „Cashback“ funkcija, reiškianti, jog, atsiskaitant kortele, į ją sugrįžta net 2 proc. nuo išleistos sumos. Taupymas ir prasideda nuo tokių mažų žingsnių!

Kaip gauti „Nordecum“ kredito kortelę?

Tereikia atlikti šiuo paprastus žingsnius:

·        Užsiregistruoti kreditoriaus interneto svetainėje ir pateikti paraišką kredito kortelei gauti.

·        Kreditoriui įvertinus paraišką, sulaukti asmeninio pasiūlymo.

·        Laukti, kol stebuklinga kredito kortelė bus atsiųsta pageidaujamu adresu.

„Nordecum“ kredito kortelės išdavimo procesas yra toks pat paprastas ir greitas, kaip ir naudojimasis pastarąja. 

Kur pavalgyti Vilniuje?

Vilnius yra didelis miestas ir čia yra daugiausia verslų, kurie siūlo įvairias pramogas miesto gyventojams ir svečiams. Kol vieni kasdienai dažniausiai renkasi tradicinius patiekalus, kurie yra valgomi dažnai, tuo tarpu kiti dažniausiai restoranuose ir kavinėse renkasi tokius, kuriuos pasigaminti pačiam namuose bus per sunku.

Žinoma, meniu nėra vienas svarbiausių aspektų renkantis maitinimo vietą, tačiau tikrai – labai svarbus. O ką dar reikia įvertinti?

Pateiksime trumpą gidą, kuris padės rasti vietą, kur geriausia yra valgyti Vilniuje.

MENIU

Pirmiausia siūlome susipažinti su meniu, kurie yra internete. Tokiu atveju galėsite labai patogiai palyginti opcijas ir rinktis tą, kuri labiausiai tinka. Kol vieni dažniausiai renkasi lietuviškus patiekalus, tuo tarpu kitiems labiausiai patinka veganiški.

LOKACIJA

Vilniuje maitinimo vietų pasiūla yra labai plati. Kuri yra geriausia? Nėra vieno atsakymo. Ir kitės tą, kuri arčiausiai yra namų. Tai patogus kriterijus rinktis.

KAINOS

Kainas irgi galima pamatyti internete. Kai kurie labai taupo ir renkasi tokias vietas, kuriose patiekalų kainos yra labai mažos. Tuo tarpu kiti renkasi tokias, kurioje reikia mokėti daugiau, tačiau ir patys patiekalai – ne tik skanūs, tačiau ir sveiki.

APLINKA

Norisi valgyti ne tik skaniai, tačiau taip pat ir tokioje aplinkoje, kurioje yra labai gera būti. Kol vieni dažniausiai renkasi kažką paprasto ir įprasto, tuo tarpu kitiems labiausiai tinka ir patinka unikalios vietos.

ATSILIEPIMAI

Renkantis maitinimo vietą visada siūlome skaityti kitų žmonių komentarus, kurie gali padėti Jums susidaryti nuomonę apie vietą. Esame tikri, tokiu atveju paieškos truks kur kas trumpiau ir dažniausiai poreikiai bus tenkinami rasta vieta labiau.

PASIŪLYMAI IR AKCIJOS

Galiausiai, internete galima pamatyti, kurios maitinimo vietos siūlo akcijas. Tai yra labai gerai ir apsimoka, kadangi sumokėsite mažiau, tačiau galėsite būti ramus dėl patiekalų kokybės.

Nepamirškite, kad valgyti mieste tikrai verta. Esame tikri, kad tokiu atveju patirsite tikrai labai daug gerų emocijų. Galiausiai, ne tik skaniai pavalgysite, tačiau ir galėsite labai smagiai praleisti laiką, galėsite rasti naujų pažinčių ir tuo pačiu aktyviai praleisti laiką.

Ar Lietuvoje verta naudoti universalias padangas?

Universalios padangos, kas tai ir kaip jas atskirti nuo kitų padangų?

Kaip visi žino, padangos gali būti žieminės, vasarinės ir universalios padangos. Universalios padangos gali būti žymimos  All Season arba All Weather, o tai reiškia, kad universalios padangos tinka bet kokiam orui. Dažnai pirkėjams kyla klausimas ar universalios padangos yra tinkamos Lietuvos orams?

 Universalios padangos su užrašu All Season, All Weather arba su saulės / snaigės piktograma nėra rekomenduojamos naudoti ištisus metus Lietuvoje. Universalios padangos labiau skirtos eksploatuoti tik šalyse, kuriose yra švelnios klimato sąlygos. Universalios padangos rekomenduojamos naudoti tik esant oro temperatūrai iki 0 laipsnių Celsijaus., kitus atveju universalios padangos praranda savo savybes. Jei universalios padangos būtų idealios, tada, padangų gamintojai atsisakytų gaminti brangias vasarines ir žiemines padangas, o būtų tik universalios padangos. Kam išleisti pinigus daugybei sezoninių modelių tobulinimo ir bandymų, jei visą sezoną būtų galima kartą ir visiems laikams išgelbėti automobilių savininkus nuo sezoninių padangų keitimo ir būtų tik vienas pasirinkimas – universalios padangos.

 Pirmosios universalios padangos pasirodė 1977 metais JAV. Tačiau tuomet buvo garsiai išjuoktas. Po trejų metų „Goodyear’s All Weather“ universalios padangos Vokietijoje ištiko toks pat likimas. 1989 m. Dunlop buvo pristatytos universalios padangos. Universalios padangos plėtra įsitvirtino palankaus klimato šalyse. Nuo tada universalios padangos pradėtos gaminti daugeli įmonių, taip pat pradėjo gaminti, pažymėtas All Season arba All Weather.

 Tačiau reikia pažymėti, kad vasarinės padangos nėra tinkamos naudoti ištisus metus atšiauriomis žiemos sąlygomis, tuomet jau būtinos žieminės padangos, o universalios padangos Lietuvos klimato sąlygoms nėra pačios tinkamiausios. Esant minus 7 laipsnių temperatūrai, guma – universalios padangos praranda elastingumą, todėl sumažėja sukibimas ir sukibimas. Žieminės padangos pagamintos iš specialios medžiagos, kuri išlaiko elastingumą šaltu oru ir užtikrina geresnį sukibimą, atvirkščiai nei universalios padangos. Žieminių padangų, kaip rodo bandymai, sukibimas su apsnigtais keliais yra 50-60% didesnis nei universalios padangos. Pagalvokite ar universalios padangos vertos vietoje Jūsų saugumo.

Universalių padangų protektoriaus savybės

Universalios padangos – tai bandymas vienoje padangoje sujungti geriausias žieminių ir vasarinių padangų savybes. Todėl „All Seasons“ arba „All Weather“ padangų protektorius turi turėti universalios padangos privalumus. Dauguma universalios padangos turi apvalias šonines sieneles, pasiskolintas iš vasarinių padangų modelių. Nuo žieminių padangų universalios padangos gavo plačius griovelius ir išpjaustytas lameles.     

 Žieminės padangos turi aukštą savaime išsivalantį protektorių, kuris yra pritaikytas smulkinti sniegą. Ir jis susideda iš lamelinių blokelių. Vasarinės padangos turi žemesnį protektorių. Svarbiausia jiems yra patikimas sukibimas su asfaltu, todėl griovelių plotis ir gylis yra nedideli. Ar gali du visiškai skirtingi protektoriai tikti ir būti naudojami ant universalios padangos? Tuo pačiu metu šaltyje jis sutraiškys sniegą, o vasaros karštyje užtikrins patikimą sukibimą. Žinoma ne, universalios padangos neatitiks tokių savybių. Galų gale, gumos sudėtis vasarai iš esmės skiriasi nuo gumos mišinio žiemai. Universalios padangos tiesiog negali puikiai veikti esant 30 laipsnių karščiui ar 25 laipsnių šalčiui.

 

Universalios padangos Lietuvoje

Universalios padangos pranašumas prieš žiemines – palyginti žema kaina. Universalios padangos pasirinkimu sutaupoma perkant ištisus metus, palyginti su dviejų sezoninių padangų (vasarinių ir žieminių padangų) komplektais.
Neapsigaukite, jeigu galvojate, kad universalios padangos Jums tarnaus tokį pat laikotarpį kaip ir sezoninės padangos, tai nėra tiesa, universalios padangos yra sunaudojamos daug greičiau. Norime priminti, kad universalios padangos Lietuvos klimatui nėra labai rekomenduojamos, kadangi pas mus būta karštos vasaros ir šaltos žiemos. Važiavimas tomis pačiomis padangomis žiemą ir vasarą tik sukels papildomų rūpesčių ir grės jūsų saugumui.

Tačiau universalios padangos populiarumo priežastis yra ne vairuotojų noras sutaupyti perkant padangą. Faktas yra tas, kad kai kurie pagrindiniai automobilių gamintojai gamina automobilius, kurie gamykloje yra aprūpinti universalios padangos tipo padanga, pažymėtomis All Seasons arba All Weather. Taip yra dėl to, kad automobilių gamintojas negali numatyti, kuriuo metų laiku automobilis ras savininką. Todėl kai kurie importuoti automobiliai nuo konvejerio iškeliauja „apsėti“ universalios padangos.

Antroji universalios padangos populiarumo priežastis – lietuvių meilė keleiviniams visureigiams. Padangos visureigiams parenkamos atsižvelgiant į universalumą, kad 4×4 automobilis galėtų įveikti bet kokią bekelę, purvą ir sniegą. Todėl sezoniškumas nublanksta į antrą planą. Ir tokioje situacijoje pirmenybė teikiama padangoms, pažymėtoms „M + S“ (purvas + sniegas), t.y universalios padangos.

Universalios padangos visureigiams

Daugelis visureigių savininkų mano, kad M+S universalios padangos idealiai tinka naudoti ištisus metus. Jie įsitikinę, kad visais ratais varomas visureigis su apledėjusiu, apsnigtu keliu susidoros pats, o esant šaltai, bet kokiu oru demonstruos puikias charakteristikas pasirinkus universalios padangos tipą. Tuo tarpu automobilio saugumas ir valdymas didžiąja dalimi priklauso nuo to, kokiomis padangomis jis „apsėtas“. O universalios padangos akivaizdžiai pralaimi prieš tikras žiemines padangas. Kiekvienais metais atliekama daug testų, skirtų palyginti M+S sezoninių padangų, žieminių Velcro ir dygliuotų padangų veikimą. Universalios padangos M+S našumas ant ledo yra 34-60% blogesnis nei Velcro. O universalios padangos ir žieminės padangos sniego skirtumas yra 31-82%. Dygliuotos žieminės padangos veikia 37-85% geriau ant sniego ir 90% geriau ant ledo nei visureigių universalios padangos. Palyginti skirtumus tarp universalios padangos ir žieminės padangos, pamatysime, kad žieminės padangos pasižymi geresniu valdymu ir sklandumu bet kuriame kelyje, taip pat puikiai važiuoja giliame sniege. Pagal stabdymo savybes žieminės padangos taip pat yra pranašesnės nei universalios padangas.

Žieminės padangos atvirkščiai nei universalios padangos turi būti atsparios slydimui ir turėti puikias stabdymo savybes. Taip pat turi būti gerai valdomas ant ledo ir sniego. Vasarinės padangos pasižymi geru valdymu ant sausos ir šlapios dangos. Dabar pagalvokite, ar įmanoma sukurti tokią gumą, kuri idealiai elgtųsi tiek šaltyje, tiek karštyje, tokia, kokią būtų galima naudoti ant universalios padangos. Galbūt nereikėtų taupyti savo saugumo, galvojant, kad Lietuvos keliams tinka ir universalios padangos, pažymėtos All Season arba All Weather.

Dronas ir jo panaudojimas komerciniais tikslais

Šiandien dronas (arba bepilotis orlaivis) gali būti naudojamas ne tik kaip smagus laisvalaikio praleidimo būdas, tačiau ir kaip veiksminga technologinė priemonė, gelbėjanti šiuolaikiniam verslui ir didinanti darbo našumą. Kadangi dronų technologija kasmet patiria didžiulę pažangą, nenuostabu, jog visame pasaulyje jų naudojimo komerciniais tikslais mastai reikšmingai išaugo. Todėl augant dronų paklausai, atsiranda ir vis daugiau galimybių bei sričių, kuriose jie gali turėti didelės naudos tiek verslui, tiek ir patiems vartotojams.

Siuntų pristatymas

Dronais paremtos siuntų pristatymo paslaugos šiandien yra viena iš karščiausių temų technologijų pasaulyje. Pastaraisiais metais jau spėjome praktiškai įvertinti visiems gerai žinomos pasaulinio lygio kompanijos „Amazon“ naudojamų dronų siuntų pristatymo tikslais galimybes. Ir tai yra labai puiki galimybė bepiločių orlaivių technologija pasinaudoti ir kitoms įmonėms, pristatant savo prekes į vietoves, kurios yra atokesnės ir sunkiau prieinamos kelių transportu.

Žemės ūkis

Didelė dalis žmonių iki šiol nė nesusimąsto apie tai, jog dronas gali būti naudingas ir žemės ūkio srityje. Tačiau iš tikrųjų daugelis dronų rinkos atstovų pažymi, jog žemės ūkis yra didžiulė šios rūšies technologijų galimybių sritis.

Ūkininkai dronų pagalba gali lengviau atlikti pasėlių stebėsenos veiksmus ir laiku nustatyti, kurie augalai yra pažeisti. Be to, dronai gali būti naudojami ir kartografavimui, drėkinimui, pasėlių purškimui pesticidais ir trąšomis bei kitiems žemės ūkio tikslams. Visa tai gali reikšmingai pagelbėti ūkininkams, siekiantiems veiksmingesnio ir efektyvesnio veiklos vykdymo.

Dažnai dronai gali padėti paspartinti daugumos didelių laiko sąnaudų reikalaujančių projektų įgyvendinimą, kartu sumažinant ir patiriamus kaštus. Šiuolaikiniai dronai taip pat gali būti naudojami gyvūnams stebėti ir rinkti informaciją apie jų būklę bei populiaciją.

Statyba ir architektūra

Šiandien dronai labai įvairiems tikslams yra naudojami ir statybos, architektūros bei nekilnojamojo turto paslaugų įmonių. Pavyzdžiui, architektai gali pasinaudoti dronų darytomis nuotraukomis ir filmuota medžiaga, kad sukurtų statinių, kuriuos jie ketina statyti ar renovuoti, 3D vizualizacijas. Tokių duomenų pagalba architektai gali labai efektyviai ir greitai sukurti realias savo būsimų projektų koncepcijas. Todėl dronų technologijos galimybės labai naudingos kuriant ypatingai tikslius projektus ir iš anksto tiksliai nustatant, kaip jie galėtų derėti konkrečioje vietovėje.

Varžybų ir renginių stebėjimas bei fiksavimas

Dronai šiomis dienomis ypatingai dažnai naudojami ir varžybų bei renginių stebėjimui, akimirkų fiksavimui ir vaizdo transliavimui iš oro. Dronų pagalba galima lengviau daryti nuotraukas ir filmuoti įvykius iš viršaus. Tokiu būdu lengviau matoma didesnė teritorijos dalis ir tampa paprasčiau stebėti veiksmą, todėl tai ypač aktualu automobilių ir motociklų lenktynių ar kitų intensyvaus veiksmo kupinų renginių metu. Be to, dronais gali naudotis ir patys žiūrovai, jų pagalba renginį ar varžybas stebėdami daug labiau įtraukiančiu būdu – net jei jie fiziškai nėra konkrečioje vietovėje.

Ir tai nėra vieninteliai dronų panaudojimo komerciniais tikslais būdai, kuriuos būtų galima paminėti, todėl nenuostabu, jog dronų technologija ir toliau sparčiai populiarės, užimdama vis svarbesnę vietą mūsų kasdienybėje.

Šiuolaikiniai technologiniai sprendimai namo statyboms

Šiuolaikinės technologijos namų statybos procesus pavertė daug efektyvesniais ir pranašesniais. Dabar vartotojai gali pasitelkti pačius moderniausius sprendimus, kurių dėka sutrumpėja statybų procesas, sumažėja statybinių atliekų, lengviau optimizuojamos sąnaudos ir kt. Tuo tarpu, jei ir jūs šiuo metu norite imtis namo statybos darbų, nepamirškite, kad galite ir turėtumėte pasinaudoti šiuolaikiniais technologiniais sprendimais, kurių pagalba visas jūsų laukiantis statybų procesas taps gerokai efektyvesnis ir našesnis.

Žinoma, svarbu nepamiršti, kad pirmiausia jums reikia pasirinkti sprendimus, kurie jūsų namo atveju galėtų būti tinkamiausi. Todėl būtų išmintinga pasidairyti po šiuolaikinę rinką ir įvertinti tai, kas joje yra siūloma. Tai lengviausia padaryti naudojantis internetu. Pavyzdžiui, galbūt jums reikalinga trapecinė skarda stogui, tačiau visų pirma norėtumėte apie ją sužinoti daugiau? Tokiu atveju galite apsilankyti Manostogas.lt tinklalapyje ir peržiūrėti jame pateikiamą informaciją.

Lygiai tą patį būtų galima pasakyti ir apie bet kuriuos kitus statybinius sprendimus, kuriuos jūs norėtumėte pasitelkti savo namo statybų procese. Tiesą sakant, šiandien nėra nieko, ko jūs negalėtumėte surasti naudodamiesi internetu. Todėl nepaisant to, kokie klausimai jums šiuo metu beiškiltų, į juos atsakymus galite labai nesunkiai surasti interneto pagalba. Be to, internetu jūs taip pat galite surasti informaciją, kurią pateikia ir kiti vartotojai, jau išbandę vienus ar kitus technologinius sprendimus. Tokiu būdu galėsite lengviau suprasti, kas jiems veikė geriausiai, su kokiais iššūkiais jie susidūrė ir kt.

Be to, technologinių sprendimų pagalba šiandien galima ir daug daugiau sutaupyti, kas neabejotinai yra vienas iš svarbiausių privalumų, į kurį atsižvelgia didelė dalis vartotojų. Todėl, kaip jau buvo minėta, pirmiausia jums reikia pasidomėti iš ko jūs galėtumėte rinktis, palyginti skirtingus sprendimus, o tuomet atsižvelgiant į jų privalumus ir trūkumus nuspręsti, ką jūs iš tikrųjų norėtumėte pasirinkti. Tokiu būdu galėsite daug lengviau pajudėti iš pirminio taško ir užtikrinti, kad jūsų laukiančios namo statybos bus daug sklandesnės.

Kodėl svarbu turėti savo tinklalapį?

Kad ir kokia nuvalkiota frazė būtų „jei tavęs nėra internete, reiškia tavęs nėra visai“, tačiau ji yra vis dar teisinga. Ir nors dabar dalis smulkių verslininkų internetą suvokia kaip socialinius tinklus, realybėje, svarbu turėti savo tinklalapį, net ir turint išpuoselėtus socialinius profilius. Internetinių tinklalapių kūrimas turi būti prioritetinis darbas kuriant ir puoselėjant savo verslą. Kad kodėl svarbu turėti savo tinklalapį?

Tinklalapis – tarsi durys į jūsų verslą

Internetinis tinklalapis yra tarsi durys, langas ar jaukus pasisveikinimas. Tai vieta, kur potencialūs klientai jus pažįsta, randa reikiamą informaciją, yra nukreipiami tinkama linkme. Pirmas įspūdis taip pat priklauso nuo jūsų tinklalapio.

Interneto svetainė tarsi virtuali jūsų vizitinė kortelė ar lankstinukas. Čia visa reikiama informacija. Bet to, tinklalapis yra ta vieta, aplink kurią buriasi bendruomenė. Kiti kalbėdami apie jūsų verslą, nurodo jūsų tinklalapį, tad čia ateina ne tik klientai, bet ir tie, kurie gauna rekomendacijas.

Lengviau atrandama paieškoje

Turint savo tinklalapį galite jį optimizuoti taip, jog potencialūs klientai atlikę paiešką internete rastų būtent jus. Tinklalapis yra pigiausia priemonė, leidžianti pritraukti klientus, kurie ieško būtent jūsų produkto ar paslaugų.

Paieškos sistemos vaidina svarbų vaidmenį kuriant sėkmingą verslą internete. Be svetainės potencialūs klientai negalės jūsų rasti savo paieškose. Sukūrę tinklalapį ir nurodę savo vietą, telefono numerį, kontaktų formą, produktų/paslaugų sąrašą, kainas ir pan. leisite žmonėms rasti jūsų verslą internete.

Todėl neabejotinai tinklalapis ir jo optimizacija yra labiausiai atsiperkantys dalykai bet kokiame versle.

Su tinklalapiu padidėja pasitikėjimas jumis

Svetainės turėjimas padidina jūsų verslo patikimumą. Skaitmeniniame amžiuje svetainės neturėjimas yra pagrindas įtarimui, jog kažkas negerai jūsų verslui, kad galbūt jūs neturite teisės teikti paslaugų ar parduoti prekių, kad galbūt jūsų veikla yra nelegali. Dėl to negalėsite konvertuoti tiek pardavimų, kiek galėtumėte, jei skaitmeninėje erdvėje būtumėte stabilesni ir labiau matomi. Klientai ieškos jūsų internete, o svetainės turėjimas yra vienas iš kriterijų leidžiantis jumis pasitikėti.

Tinklalapis neapriboja vietos žemėlapyje

Interneto svetainė yra viena iš geriausių investicijų į plėtrą, kurią galite padaryti. Kai dirbate iš vienos vietos, jūs apsiribojate klientais iš tos fizinės lokacijos. Naudodami interneto svetainę galite pasiekti žmones kituose miestuose, kitoje šalyje arba net kitoje pasaulio pusėje. Kai kurie iš šių žmonių gali tapti klientais, investuotojais ar tiekėjais; ir jie niekada nebūtų jūsų radę, jei neturėtumėte interneto svetainės.

Ieškant naujos darbo vietos IT sektoriuje

IT sektoriuje šiomis dienomis darbo pasiūla yra bene didžiausia. Tai reiškia, kad jei jūs taip pat esate informacinių technologijų srities specialistas ir šiuo metu ėmėte galvoti apie naujo darbo paieškas, galite būti tikri, jog turėsite nemenką pasirinkimo laisvę. Žinoma, darbo skelbimai visoje Lietuvoje šiandien plačiausiai siūlomi internetiniuose darbo skelbimų portaluose, todėl jei jūs nepamiršite pasinaudoti internetu, turėtumėte be didesnių sunkumų atrasti ne vieną jūsų lūkesčius atitinkantį darbo pasiūlymą.

Kita vertus, į darbo paieškas visuomet vertėtų žvelgti kuo racionaliau ir realistiškiau. Ką tai reiškia? Nepaisant to, kokia didelė bebūtų jūsų turima patirtis, jūs niekuomet negalite iš anksto žinoti, kaip jums seksis ieškoti naujo darbo. Jūsų sėkmei įtakos turi labai daug skirtingų veiksnių, todėl pirmiausia jūs turite nuteikti save realistiškai ir suprasti, jog kartais darbo paieškos gali ir šiek tiek užtrukti. Ir tikrai nėra nieko neįprasto, jei jos truks keletą savaičių ar gerokai ilgiau nei mėnesį. Visų svarbiausia, kad jūs atrastumėte jūsų keliamus reikalavimus atitinkančią darbo vietą.

Be to, svarbiu veiksniu visame šiame procese išlieka ir tai, jog naujo darbo vertėtų ieškoti vis dar turint senąjį darbą. Be abejo, galbūt jūs iki šiol planavote pasielgti visiškai priešingai ir naujo darbo paieškų imtis tik tuomet, kai paliksite dabartinę darbovietę. Tačiau jei taip pasielgsite, pakankamai greitai neatradus naujos darbo vietos jums gali kilti didžiulis papildomas stresas ir didžiulė įtampa, lemianti skubotus ir neapgalvotus sprendimus. Tuo tarpu, jei vis dar turėsite savo dabartinį darbą, jūs nejusite jokios skubos ir didelės įtampos, kurie priešingu atvejų jums tikrai nepagelbėtų.

Prieš leidžiantis ieškoti naujo darbo taip pat vertėtų nepraleisti progos atnaujinti ir savo gyvenimo aprašymo (CV), kuris vaidins labai svarbų vaidmenį visame darbo paieškų procese. Net jei kai kurie iš jūsų manė, jog šiomis dienomis CV nėra reikalingas ir dabar viską pasako jūsų turima patirtis bei žinios, supraskite, kad jei jūs ieškote naujos darbo vietos, apie jus darbdavys pirmiausia sužinos iš jūsų jam atsiųsto gyvenimo aprašymo. Todėl jis ne tik turėtų būti atnaujintas, atsižvelgiant į jūsų turimą patirtį ir žinias, tačiau taip pat būti ir pakankamai originalus, gebantis greitai pritraukti dėmesį ir išsiskirti iš daugelio kitų kandidatų CV. Būtent tai gali padidinti tikimybę sulaukti kvietimo į pirmąjį darbo pokalbį.

Galiausiai turite nepamiršti pasiruošti ir jūsų laukiantiems darbo pokalbiams, kurių metu tiek darbdavys, tiek ir jūs galėsite iš arčiau susipažinti. Tačiau pasiruošimas darbo pokalbiui nereiškia vien tik teisingų atsakymų į potencialaus darbdavio pateikiamus klausimus apgalvojimą. Jūs taipogi turėtumėte pagalvoti, kokius klausimus užduosite potencialiam darbdaviui, nes tokiu būtu ne tik daugiau sužinosite apie darbo vietą ir darbo sąlygas, tačiau kartu parodysite darbdaviui, jog jūs žinote, ko norite, ir domitės jo įmone.